Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Τι είναι νόμιμο και τι παράνομο ?

2016-08-16 10:24

 

Ποιος θα λογοδοτήσει ?

Τι είναι νόμιμο και τι παράνομο ?

Διάβασα για άλλη μια φορά το Σύνταγμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Κράτους συγκεκριμένα 

το MEPOΣ ΔEYTEPO - Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Με την αφέλεια που με διακρίνει σαν απλός Πολίτης έκανα μερικές αφελής σκέψης .

Αν κι εσείς είστε αφελής και νόμιμη διαβάστε 

( το ''ευαγγέλιο'' όπως θέλουν να αποκαλούν 

οι εκπρόσωποι αυτού του αστικού Κράτους )

 και μπείτε στον κόπο να κάνετε ένα απολογισμό 

τι μας αναγκάζουν να θεωρούμε νόμιμο και τι όχι .

Σύνταγμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Κράτους

MEPOΣ ΔEYTEPO - Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 

'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)

  

 1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

Ποιος θα λογοδοτήσει για το1,16 εκατομμύρια άνεργους που παραβιάζει το Σύνταγμα ?

Ποιος θα λογοδοτήσει για το ξεκλήρισμα των Αγροτών ?

Ποιος θα λογοδοτήσει για τους νέους εργαζόμενους που αμείβοντες λιγότερα ή και καθόλου ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mε νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Ποιος θα λογοδοτήσει για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

Ποιος θα λογοδοτήσει για την επιστράτευση των Εργαζομένων εν καιρό ( ειρήνης ?)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

Ποιος θα λογοδοτήσει για τους χιλιάδες ανασφάλιστους ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------