Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Πώς να υπολογίσετε την επιστροφή για ΕΟΠΥΥ

2018-01-30 09:32

Η επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ

Όποιος Συνταξιούχος δεν μπορεί να κάνει τον 

υπολογισμό να απευθυνθεί στο σωματείο .

Πρόσφατα η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση του συνταξιουχικού 

κινήµατος  και του θορύβου που ξεσήκωσε η ενέργειά της να 

παρακρατάει παράνοµα µεγαλύτερες εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ

 από τις συντάξεις, υποχρεώθηκε να προβεί στην επιστροφή

 των παραπανίσιων κρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους.

Παρ' όλα αυτά και στην κίνησή της αυτή ενήργησε µε την ίδια λογική 

του κλέφτη, προσπαθώντας να αποφύγει την απόδοση 

όλου του ποσού των χρεωστούµενων.

Με το παρακάτω παράδειγµα δίνουµε την δυνατότητα σroν κάθε 

συνάδελφο να υπολογίσει το ακριβές ποσό αυτής της 

επί πλέον υποχρέωσης της κυβέρνησης.                       

  Επισηµαίνουµε πως ο τρόπος αυτού του υπολογισµού 

αφορά ΜΟΝΟ συνταξιούχους του Ι ΚΑ 

καθώς και των ΔΕΚΟ και Τραπεζών.