Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Ενεργός γήρανση προωθεί η ΕΕ

2018-03-20 10:02

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκύκλιος για τις μειώσεις σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, των διατάξεων δηλαδή που προβλέπουν άγριο χαράτσι στους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν απασχόληση, μέχρι και 60% στις συντάξεις τους, περιέχει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η μείωση των συντάξεων κατά 60% στους συνταξιούχους γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία επιβάλλεται για τις μέρες απασχόλησης κάθε μήνα και όχι για ολόκληρο το μήνα, εφόσον η διάρκεια της εργασίας είναι μικρότερη των 25 ημερών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απασχόλησης πέραν της μείωσης των συντάξεων, ο συνταξιούχος γήρατος υποχρεώνεται και στην καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (κύρια, επικουρική και πρόνοια) καθώς και στον ΕΟΠΥΥ. 

Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται να παρακρατείται και η εισφορά του συνταξιούχου 6% υπέρ Υγείας για κύρια και επικουρική σύνταξη, στο ποσό της σύνταξης που απομένει.

Στην περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (υπαγωγή στην ασφάλιση πρώην ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχόλησης (πρώην ΕΤΑΑ) όπου η ασφάλιση γίνεται με βάση το μήνα, η σύνταξη περικόπτεται κατά 60% στο σύνολο του μήνα. Στην περίπτωση των συνταξιούχων αγροτών από την 1/1/2017, οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, η συγκεκριμένη διάταξη, δηλαδή το χαράτσι κατά 60%, θα επιβληθεί από την 1/1/2025 καθώς από τότε υπάγονται στις διατάξεις του 4387.

Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5/2016, οι οποίοι αποκτούν ετήσιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εξαιρούνται από τη μείωση των συντάξεών τους κατά 60% μόνο στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μέχρι 4.923,12 ευρώ. 

Αν το εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο, θα υπόκεινται και αυτοί στην περικοπή. Επίσης δεν περικόπτονται οι συντάξεις συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των μειώσεων των συντάξεων για συνταξιούχους που αναγκάζονται να εργάζονται, καθώς και τις όποιες αλλαγές ενδεχομένως ακολουθήσουν στο σχετικό πλαίσιο (χαρακτηριστικά, ο ΣΕΒ ζητά μείωση των ποινών, προκειμένου να διευκολυνθεί η περιβόητη «ενεργός γήρανση» που προωθεί και η ΕΕ), το δεδομένο είναι ότι η αντιασφαλιστική επίθεση όλων των κυβερνήσεων έχει διαμορφώσει συντάξεις πείνας για πολύ μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων, που αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του.