Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Απογραφή των έμμεσων μελών για ασφαλιστική κάλυψη

2021-02-23 18:57

Επικαιροποίηση και απογραφή των έμμεσων μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα με την ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσα ασφαλισμένων μελών.

Μετά την παρέμβαση της ΟμοσπονδίαςΣυνταξιούχων ΙΚΑ, ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσων μελών», χωρίς να χρειάζεται η παρουσία μας στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ.

Για να ασφαλίσουμε τα έμμεσα μέλη (σύζυγοι, παιδιά που σπουδάζουν) μπαίνουμε στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους κωδικούς του taxis είτε από gov.gr, είτε από www.efka.gov.gr και συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται (ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).

Η διαδικασία βήμα – βήμα

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία:

  1. Στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε gov.gr και ακολουθούμε τη διαδρομή :

Εργασία και ασφάλιση -> Ασφάλιση -> Απογραφήκαι ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (e-ΕΦΚΑ) -> Είσοδος στην Υπηρεσία -> Συνέχεια στο TAXISNET(χωρίς να συμπληρώσουμε τους κωδικούς) -> Σύνδεση(αφού συμπληρώσουμε τους κωδικούς) -> Επιλέγουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και πατάμε ΑΠΟΣΤΟΛΗ -> ΕΙΣΟΔΟΣ (αφού συμπληρώσουμε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) -> Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ -> Απογραφή και συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που μας ζητούνται

Για απευθείας μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ:

Η διαδικασία βήμα – βήμα

2. Στήν αναζήτιση πληκτρολογούμε www.efka.gov.gr και ακολουθούμε τη διαδρομή: → Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους Είσοδος στην ΥπηρεσίαΣυνέχεια στο TAXISNET  (χωρίς να συμπληρώσουμε τους κωδικούς)Σύνδεση  (αφού συμπληρώσουμε τους κωδικούς) → Επιλέγουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και πατάμε ΑΠΟΣΤΟΛΗΕΙΣΟΔΟΣ (αφού συμπληρώσουμε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) → Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ Απογραφή και συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που μας ζητούνται.

Σημειώνουμε ότι αν θέλουμε να απογράψουμε και τα παιδιά μας, αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία της συζύγου μας συνεχίζουμε επιλέγοντας 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΝΟΥ. Ακολουθούμε τα ίδια και για τα υπόλοιπα τέκνα.

 

 Οδηγίες χρήσης υπηρεσίας 

manual_apodosi_ai_emmesa_apografi.pdf (496531)

Πατήστε πάνω στα μπλέ γράμματα για να διαβάσετε το συνημμένο έγγραφο