Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους

2014-05-16 11:32
Σύμφωνα και με την εγκύκλιο με αριθμό 23 του υπουργείου Εσωτερικών:

1. Εναρξη - Λήξη ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7.00 το πρωί και λήγει στις 7.00 το βράδυ

2. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν

Α) Για τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές Εκλογές

Ολοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996) και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου που ψηφίζουν.

Β) ΜΟΝΟ για τις Δημοτικές

Οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ για ένστολους, δημόσιους υπάλληλους, ναυτικούς κ.λπ., ούτε για ετεροδημότες. Αυτές οι κατηγορίες ψηφοφόρων θα ψηφίσουν αποκλειστικά στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι.

3. Πώς ψηφίζουν οι εκλογείς

α) Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση έλλειψης αστυνομικής ταυτότητας, θα μπορούν να ψηφίσουν με την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Γίνονται δεκτά και κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και ελληνικά διαβατήρια των οποίων έχει λήξει η ισχύς.

β) Οι στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

γ) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ψηφίζουν με έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στο τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

ε) Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

στ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν για i) τις περιφερειακές εκλογές, εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου που ανήκει στην Περιφέρεια στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, ii) τις δημοτικές εκλογές, εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας του Δήμου όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρουν το δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι.

4. Λάθη που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση των εκλογέων και πώς αντιμετωπίζονται

α) Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στην ταυτότητά τους με το πατρικό τους όνομα (π.χ. γιατί έχουν χωρίσει) ή αντίστροφα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας από την αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου με τα λοιπά στοιχεία της ταυτότητας, ώστε να μη χρειασθεί η προσκόμιση άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Στην εξαιρετική περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας από την αντιπαραβολή των στοιχείων, οι παραπάνω εκλογείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κατά περίπτωση).

γ) Παραλειφθέντες εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους, αν και είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο δημοτολόγιο. Αυτοί μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, παίρνοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, το οποίο θα αναφέρει ότι εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι αυτοί υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνουν πως δεν ψήφισαν ούτε πρόκειται να ψηφίσουν σε άλλο εκλογικό τμήμα και πως δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

δ) Διπλοεγγεγραμμένοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δίπλα στα στοιχεία του εκλογέα υπάρχει η ένδειξη Δ. Ο εκλογέας αυτός θα πρέπει να υπογράψει έντυπη υπεύθυνη δήλωση (με τέτοιες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα), όπου δηλώνει ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.

5. Φάκελοι, ψηφοδέλτια και σταυροί προτίμησης

α) Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για τις δημοτικές εκλογές θα είναι λευκής απόχρωσης και για τις περιφερειακές εκλογές γαλάζιας απόχρωσης.

β) Προηγείται η ψηφοφορία για τις δημοτικές και ακολουθεί η ψηφοφορία για τις περιφερειακές εκλογές. Η κάλπη για τις περιφερειακές εκλογές θα φέρει αφίσα γαλάζιας απόχρωσης και για τις δημοτικές εκλογές κίτρινης απόχρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ώστε να μπαίνει το κάθε ψηφοδέλτιο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο σωστό φάκελο και να ρίχνεται στη σωστή κάλπη.

γ) Ως προς τους σταυρούς προτίμησης. Ο σταυρός σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (είτε δεξιά είτε αριστερά), με στιλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο.

Στον υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη δε σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

6. Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία

Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο ψηφοφορίας ανήκει στην εφορευτική επιτροπή. Απαγορεύεται η παρουσία οποιασδήποτε ένοπλης δύναμης, εκτός από τη φρουρά που τυχόν διατέθηκε. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει στον τόπο ψηφοφορίας ή στον ευρύτερο χώρο κανένας εκλογέας, πολίτης ή αξιωματικός που φέρει όπλο ή άλλο ενδεδειγμένο για επίθεση όργανο.

7. Παρακολούθηση ψηφοφορίας από ανταποκριτές εφημερίδων

Επιτρέπεται η είσοδος στα εκλογικά τμήματα στους ανταποκριτές ξένου Τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης κ.λπ., εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικές ταυτότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Για τους Ελληνες δημοσιογράφους επιτρέπεται η είσοδος με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας ή ταυτότητας της Ενωσης Συντακτών.

8. Εγκυρα - άκυρα ψηφοδέλτια

Οπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, «οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώματα που βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας».

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης. Κατακυρώνεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

9. Μετάδοση αποτελεσμάτων

Με νεότερη εγκύκλιο (αρ. 27) του υπουργείου Εσωτερικών, ορίζεται ότι στα εκλογικά τμήματα με μονό αριθμό (1, 3, 5 κ.λπ.) θα ανοίγεται πρώτα η κάλπη των περιφερειακών εκλογών, ενώ στα εκλογικά τμήματα με ζυγό αριθμό (2, 4, 6 κ.λπ.) θα ανοίγεται πρώτα η κάλπη των δημοτικών εκλογών. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η σειρά μετάδοσης των αποτελεσμάτων.