Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Ο υπερβάλλοντας ζήλος του Υπουργού Υγείας υπέγραψε μόνος του το 25 ευρώ

2014-01-02 09:29

Υπουργός Υγείας προς νοσοκομεία : 

Εισπράξτε το χαράτσι των 25 ευρώ !

Παραμονή της πρωτοχρονιάς ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε μόνος του εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. Υ4α/οικ.120068 - 31/12/2013) για την εφαρμογή της καταβολής των 25 ευρώ για νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία από την 1/1/2014, όπως προβλέπει ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) για την «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Ο υπουργός Υγείας απευθύνεται προς τους διοικητές και αναπληρωτές των Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΥΠΕ) και τους καλεί «για την άμεση παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στα νοσοκομεία αρμοδιότητάς σας». Ο νόμος 4093/2012 προβλέπει διπλό χαράτσι για ασθενείς τόσο για τη νοσηλεία όσο και για τα φάρμακά τους. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών».

Σε εφαρμογή αυτής της διάταξης -και χωρίς την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης- ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην εγκύκλιο προς τους διοικητές των ΥΠΕ, με ορισμένες εξαιρέσεις για να μετριάσει τη βαρβαρότητα της πολιτικής της κυβέρνησης. Ειδικότερα προβλέπει:

«Από 1.1.2014, όλοι οι ασθενείς προς εισαγωγή για νοσηλεία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των είκοσι πέντε (25)ευρώ. Η εν λόγω καταβολή είναι εφάπαξ, δεν βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς και είναι ανεξάρτητη της εφάπαξ προβλεπόμενης καταβολής για το εξέταστρο. Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται ρητώς και μόνο οι κάτωθι κατηγορίες ασθενών:

1. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου ή του πιστοποιητικού το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ).

2. Οι χρόνιοι πάσχοντες από την κύρια πάθησή τους και για όλες τις δευτερεύουσες παθήσεις που απορρέουν από αυτήν .

3. Τα Α.Με.Α που έχουν πιστοποιημένο από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ποσοστό αναπηρίας 80%.

4. Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως κρατούμενοι φυλακών, στρατιωτικό προσωπικό, είναι σε εφαρμογή οι ειδικές ισχύουσες διατάξεις».