Αναζήτηση στο site

Επαφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ε.Κ.Π. 4ος, ΓΡΑΦΕΙΟ 6,
ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19,
Τ.Κ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2104131209

enosh_synt_ika_peiraia@yahoo.gr

Νέο «τσεκούρι» στις επικουρικές συντάξεις

2014-12-16 11:23
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΕΑ 2015
 

Νέο «τσεκούρι», που προστίθεται στις μειώσεις που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, σχεδιάζει η συγκυβέρνηση στις επικουρικές συντάξεις το 2015. Αυτό προκύπτει από τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για το νέο έτος, στον οποίο προεξοφλούνται νέες μειώσεις στις συντάξεις κατά 376 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Σύμφωνα με την Εισηγητική Εκθεση του νέου προϋπολογισμού, στα έσοδα του Ταμείου προϋπολογίζεται ποσό 376 εκατ. ευρώ, που θα προέλθει από «μειώσεις συντάξεων στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4052/2012»! Πρόκειται για τη διάταξη περί «μηδενικού ελλείμματος» που διέπει πλέον τη λειτουργία του νέου ενιαίου επικουρικού Ταμείου και που φέρνει αυτόματα μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που αποδίδει, ανάλογα με την πορεία των εσόδων και των εξόδων του. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νέα λειτουργία του ΕΤΕΑ, η μείωση των συντάξεων μπορεί να γίνεται κάθε τρίμηνο κατά τη διάρκεια του έτους. Η προηγούμενη μείωση στο ΕΤΕΑ επιβλήθηκε τον προηγούμενο Ιούλη και έφθασε στο 5,2%, με το ίδιο ακριβώς πρόσχημα.

Οι νέες μειώσεις που σχεδιάζονται στους 1,075 εκατομμύρια συνταξιούχους του ΕΤΕΑ μπορεί να φθάσουν και στο 16%, με δεδομένο ότι η συνολική ετήσια δαπάνη για τις συντάξεις που αποδίδει το Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 2,330 δισ. ευρώ. Κατά τ' άλλα ο προϋπολογισμός του ΕΤΕΑ εμφανίζεται πλεονασματικός(!) κατά 106,5 εκατομμύρια καθώς τα έσοδα προϋπολογίζονται στα 4,836 δισ. ευρώ και τα έξοδα στα 4,729 δισ. ευρώ. Μόνο που θα πρόκειται για «πλεονάσματα» πληρωμένα με το αίμα των συνταξιούχων, όπως και όλων των λαϊκών στρωμάτων. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις αυτές στο ΕΤΕΑ σχεδιάζονται να επιβληθούν τη στιγμή που η μέση επικουρική σύνταξη που αποδίδει το Ταμείο ανέρχεται στα 181 ευρώ μεικτά.