Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

.pdf  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης  
1.1 Γενικά  
1.2 Δικαιούχοι  α) Ιδιωτικοί υπάλληλοι  β) Εργατοτεχνίτες  
1.3 Μη δικαιούχοι  
1.4 Προϋποθέσεις  
1.5 Οικειοθελής αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη 
Πατήστε πάνω στα μπλέ γράμματα για να διαβάσετε το άρθρο 
Ποιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες για την διαπίστωση της αναπηρίας
Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τις υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για διορισμό σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Πόσες μέρες αναρρωτική άδεια χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι λουτροθεραπείας
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος θεραπευτικού τουρισμού – διαδικασία χορήγησης δελτίων θεραπευτικού τουρισμού
Χορήγηση πράξεων θεραπείας για παιδιά ασφαλισμένων
Χορήγηση επιδόματος για άτομα με ειδικές ανάγκες

 

Το ατομικό βιβλιάριο Υγείας αποτελεί για τον κάθε άμεσα ασφαλισμένο την ασφαλιστική του ταυτότητα και αποδεικνύει το δικαίωμα του για παροχές υγείας σε είδος και σε χρήμα. Όπως είναι γνωστό το βιβλιάριο μπορεί να είναι ατομικό ή οικογενειακό. 
 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του;
Ποιοι δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο;
Ποιοι δικαιούνται οικογενειακό βιβλιάριο;
Πως γίνεται η θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου;
Οι ασφαλισμένοι θα λάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα και για το οικογενειακό τους βιβλιάριο;
Πρέπει ο ασφαλισμένος να μεταβεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να θεωρήσει το οικογενειακό του βιβλιάριο;
Τι ισχύει για το θεσμό του Οικογενειακού Γιατρού;
Εάν ο ασφαλισμένος είναι πολίτης χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Κι αν κάποιος δεν έχει εκδόσει βιβλιάριο Υγείας;
 

 

Για κάθε θέμα που σας ενδιαφέρει πατήστε πάνω στα γράμματα της ερώτησης .

  Ποιοι είναι οι δικαιούχοι λουτροθεραπείας 


Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ΙΚΑ και άλλων ταμείων που υπάγονται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΙΚΑ και οι οποίοι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται, αφού έχουν προμηθευτεί σχετικό παραπεμπτικό του θεράποντα γιατρού από την αρμοδία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους από την οποία εγκρίνεται παροχή.

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας σας.
 
 
Τηλέφωνα ΙΚΑ και διευθύνσεις υποκαταστημάτων ανά περιοχή πατήστε ΕΔΩ